In het schooljaar 2019/2020 viert Scholengemeenschap Pantarijn haar 25-jarig bestaan en tevens 150 jaar voortgezet onderwijs in Wageningen. RSG Pantarijn is ontstaan uit alle vormen van voorgezet onderwijs in Wageningen, daarnaast zijn er locaties in Rhenen en Kesteren.

In het jubileumjaar worden verschillende activiteiten georganiseerd.  De jubileumcommissie gaat ook aandacht besteden aan ondernemers die als leerling op een van de scholen hebben gezeten. Zo is er op dinsdag 17 maart 2020 een bedrijvendag.

De organisatie zoekt ondernemers die op één van de volgende scholen hebben gezeten, zodat zij hen kunnen uitnodigen voor de jubileumactiviteiten. Het gaat om oud-leerlingen van Pantarijn VMBO en PRO (praktijkonderwijs), Ambachtsschool, TSW (technische school Wageningen), LTS, STDB, Christine Broekemaschool, Huishoudschool, Alfred Nobelschool, De Bolder, Marijkeschool, Westerhofschool, De Haverlanden, Pr. Bernardschool (LEAO/VGLO), Willibrord Mavo, Wilhelmina Mavo.

Ondernemers die het leuk vinden om op de hoogte te blijven van de jubileumactiviteiten van het Pantarijn, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar mfranck@pantarijn.nl

Share This