Ilonne Bongers en Robert Frijlink worden de nieuwe centrummanagers van Wageningen. Woensdagavond 11 oktober werden zij op de jaarvergadering van de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) gepresenteerd als opvolgers van Tom Kool die per 1 januari afscheid neemt. Bongers en Frijlink gaan de functie als duo uitvoeren.

SOW-voorzitter Ruud van Doorn is blij met de nieuwe centrummanagers: “Met Ilonne en Robert hebben we enthousiaste en gedreven opvolgers van Tom gevonden. Hoewel afscheid nemen van Tom moeilijk zal zijn. Hij is het gezicht van de SOW en is al 14 jaar heel gedreven om Wageningen op de kaart te zetten. Wageningen leeft, op de vacature zijn veel reacties binnen gekomen. Het SOW-bestuur heeft een externe sollicitatiecommissie samengesteld, omdat onder de kandidaten veel mensen waren die nu al op een of andere manier betrokken en bekend zijn bij de SOW en zich inzetten voor de binnenstad.”

Zorgvuldige afweging
De commissie, bestaande uit Felix Wigman (voorzitter Platform Binnenstadsmanagement), Peter Baten (binnenstadsmanager Veenendaal) en Edwin Schuurman (accountant), is na een zorgvuldige afweging met een unaniem advies gekomen aan het bestuur van SOW. De belangrijkste reden om te kiezen voor Bongers en Frijlink zijn volgens het advies van de commissie: Ze kennen de stad en de ondernemers en vraagstukken vanuit hun directe betrokkenheid bij de SOW. Ze zijn zeer betrokken, bij diverse lopende projecten dragen ze hun steentje bij. Ook het feit dat ze de taken kunnen verdelen, werd positief beoordeeld.

Zin om aan de slag te gaan
Bongers (eigenaar van Bas Buitensport) en Frijlink (eigenaar van de Gelderse IJzerhandel) zijn erg blij met hun benoeming. “We hebben superveel zin om aan de slag te gaan! We kennen elkaar al veel langer en we hebben geleerd dat we elkaar goed aanvullen. Ilonne heeft veel ervaring in het organiseren en opzetten van activiteiten die het Wageningse centrum versterken. Robert is op het vlak van communiceren, bedenken en uitwerken van ideeën en het leggen van contacten met de verschillende instanties door de wol geverfd. We hebben voor ogen de sterke activiteiten, die nu al in het centrum gehouden worden, te behouden en samen met het SOW-bestuur aan de slag te gaan om een ijzersterk activiteitenprogramma in de Wageningse binnenstad op te zetten. Verder willen we zoveel mogelijk de verbinding met andere reeds bestaande initiatieven leggen en samen een binnenstad voor alle Wageningers te laten zijn. We zien het als taak van de centrummanager om collega-ondernemers te motiveren en te inspireren om samen het centrum van Wageningen op de kaart te zetten.”

Volgens Frijlink is er wel één minpunt aan zijn nieuwe functie als centrummanager: “Met pijn in het hart denk ik dat een logisch gevolg van mijn benoeming is dat ik mijn functie binnen het WOC-bestuur niet langer kan aanhouden. Ik denk namelijk dat deze werkzaamheden niet te combineren zijn. Daarom zal ik op de komende ALV aftreden als bestuurslid. We moeten dus aan de slag voor opvolging binnen het WOC-bestuur voor de sector detailhandel, verder is het ook van het grootste belang om er voor te zorgen dat er een goeie link tussen het WOC en SOW bestuur blijft bestaan.” Ondernemers die interesse hebben om namens de sector detailhandel bestuurslid van het WOC te worden, kunnen hun interesse kenbaar maken via secretariaat@wocweb.nl.

Share This