De coronaregels zijn grotendeels versoepeld en er gloort weer licht aan het einde van de tunnel. Toch zijn er nog heel veel ondernemers die hulp nodig hebben in deze zware tijd. Er zijn veel vragen over subsidie, steun, regelingen en regelgeving.

Heb je het gevoel dat je buiten de boot valt qua regelingen – terwijl je toch in de problemen lijkt te komen –  dan willen we dit graag weten. Ook als je andere problemen ervaart, dan horen we dat graag. Wij kunnen dat dan aankaarten in  het overleg dat onze bestuursleden Simon Vink en Manon Franse regelmatig met wethouder Maud Hulshof en ambtenaren van de gemeente hebben.

Deze overleggen kunnen effectief zijn en bijdragen aan het oplossen van problemen. Om ondernemers beter te helpen is de gemeente de interne organisatie aan het herstructureren. De wens, tijdens de overleggen door WOC benadrukt,  is om aan de voorkant van de organisatie één loket/aanspreekpunt te realiseren waar je terecht kan voor al je vragen, of deze nou over coronasteun, vergunningen, regels of samenwerking gaan.

Uiteraard kan het ons niet snel genoeg gaan. Als ondernemersorganisatie doen we ons best om  de vaart in dit proces te brengen en te houden. Dan helpt het dus als we weten welke concrete vragen en problemen er zijn, zodat we die in het overleg kunnen inbrengen.

Dus loop je ergens tegenaan, of heb je vragen, neem dan contact op met Simon Vink, simon.vink@chello.nl, of Manon Franse, manonfranse@hotmail.com.

Share This