De horeca heeft een aantal overlappende belangen. Bijvoorbeeld paracommercie, vestigings- en vergunningenbeleid, marktverzadiging en milieumaatregelen. Verder zijn er diverse specifieke belangen per groep. Het is voor de horeca als geheel dan ook belangrijk dat men vertegenwoordigd is in het WOC. Alleen dan kan er ook daadwerkelijk iets gedaan worden aan belangenbehartiging. Een groot en breed draagvlak is hierbij noodzakelijk. Een groot aantal leden uit de horeca is dus zeer gewenst. Hoe groter het aantal leden, hoe serieuzer we worden genomen door de onderhandelingspartners. Verder is het van belang dat uit diverse groeperingen binnen de horeca vertegenwoordigers een actieve rol willen vervullen. Het is een goed teken dat de sector een behoorlijke groei heeft doorgemaakt in de afgelopen periode.

Share This