Vereniging

Doelstellingen van het WOC

Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Wageningen en haar regio, alsmede van de belangen van haar leden in het bijzonder.

Het WOC is  lid van de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

Speerpunten van het WOC

Tijdens onze ALV hebben de aanwezige leden actief meegedacht waar het WOC zich in 2017 vooral op zou moeten richten. Samenvattend heeft het bestuur dit vervolgens vertaald in vijf speerpunten.

Vitale binnenstad: 

 • Aantrekkelijkheid centrum
 • Parkeren
 • Herziening bestemmingsplan centrum
 • Karakter vestingstad versterken (inzetten op vlot trekken herstel Bergpoortbrug)

Bereikbaarheid (verkeer): 

Duurzaamheid: 

 • WOC partner in Wageningen werkt duurzaam

Kennisdelen en verbinden: 

 • stimuleren onderling contact ondernemers
 • Ook zzp-ers platform bieden
 • Verdere verbetering contacten tussen ondernemers, bestuurders en belanghebbenden
 • Verbetering website

Internationaal karakter Wageningen 

 • leden attenderen op belang, kansen
 • ideeën aandragen om daar beter op in te spelen