Vereniging

Doelstellingen van het WOC

Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Wageningen en de regio FoodValley, alsmede van de belangen van haar leden in het bijzonder.

Het WOC is  lid van de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

Speerpunten van het WOC

Tijdens onze ALV denken de aanwezige leden actief mee over welke onderwerpen belangrijk zijn voor Wageningse ondernemers. Het bestuur vertaalt dit vervolgens in speerpunten.

Vitale binnenstad: 

  • Aantrekkelijk centrum
  • Voldoende en goede parkeervoorzieningen
  • Karakter vestingstad versterken (herstel Bergpoortbrug)

Bereikbaarheid (verkeer): 

Duurzaamheid: 

Kennisdelen en verbinden: 

  • Stimuleren onderling contact ondernemers
  • Ook zzp’ers platform bieden
  • Verdere verbeteren contacten tussen ondernemers, bestuurders en belanghebbenden

Internationaal karakter Wageningen 

  • Leden attenderen op belangen en kansen
  • Ideeën aandragen om daar beter op in te spelen