Algemene ledenvergadering

Het WOC houdt twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering (ALV). In 2018 worden deze gehouden op woensdagmiddag 4 juli voorafgaand aan het Wagenings Ondernemers Café in Café Onder de Linden aan de Haagsteeg en op woensdag 21 november, locatie nader te bepalen.

Conceptverslag 4 juli 2018

Notulen voorgaande ALV’s:
Najaar 2017
Voorjaar 2017

Najaar 2016