Algemene ledenvergadering

Het WOC houdt twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering (ALV). In 2018 wordt de najaarsvergadering gehouden op woensdag 21 november vanaf 17.30 uur in Café Loburg, Molenstraat 6. Kijk hier voor de uitnodiging en de agenda.

Conceptverslag 4 juli 2018

Notulen voorgaande ALV’s:
Najaar 2017
Voorjaar 2017

Najaar 2016