Sinds september werkt Herma Harmelink bij de afdeling economie van de gemeente Wageningen. Opgaveleider impacteconomie noemt ze haar functie. “Dat staat voor een economie die helpt om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Het is een duurzame en sociale economie van de toekomst.”

Bijzondere economie
Wie het profiel van Herma op LinkedIn bekijkt, ziet een rijke ervaring bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. “Ik heb steeds gewerkt op het snijvlak van overheid, ondernemers en inwoners. Vorig jaar zag ik de vacature voor economisch adviseur bij de gemeente Wageningen voorbij komen. Met de uitdagingen op dit gebied leek het me geweldig om deze functie in mijn eigen woonplaats te vervullen. Wageningen heeft een bijzondere economie met de WUR, de starters op de Campus, het Business en Science Park, de haven, het MKB en de unieke binnenstad. Tegelijkertijd spelen er heel veel zaken, zoals de beperkte ruimte in de stad, de energietransitie, stijgende grondstofprijzen, tekorten op de arbeidsmarkt en de omslag naar een circulaire economie.”

Er gebeurt hier zoveel
Nu Herma een klein half jaar aan de slag is, is ze blij dat ze de stap heeft genomen. “Er gebeurt op het gebied van economie zoveel in Wageningen. Lokaal, regionaal en landelijk. Zo zijn we in Wageningen bezig met een traject om te komen tot een economische visie, en leveren vanuit Wageningen input voor de verstedelijkingsopgave in de regio Foodvalley.. Maar daarnaast zijn er natuurlijk allerlei actuele zaken. Neem bijvoorbeeld de energieprijzen. We zijn op dit moment met de afdeling economie aan het inventariseren waar Wageningse ondernemers tegenaan lopen en hoe ze eventueel geholpen kunnen worden.”

Rondtocht en nieuwsbrief
Vanuit ondernemers klinkt wel eens het geluid dat de gemeente zo weinig zichtbaar is en dat ze nooit bij bedrijven langs komen. Volgens Herma hebben ze daar wel een beetje gelijk in. “Daarom hebben we samen met de gemeenteraad een fietstocht langs het Wageningse bedrijfsleven gemaakt. Eind januari hebben we datzelfde gedaan, maar zijn we specifiek bij winkeliers en horeca in het centrum geweest. (Kijk hier voor een verslag van dit werkbezoek) We zijn ook gestart met een ondernemersnieuwsbrief. Wie die nog niet ontvangt, kan zich hiervoor aanmelden via ondernemersloket@wageningen.nl.”

Gemeente en ondernemers samen
Herma en haar collega’s van de afdeling economie willen bij het opstellen van een economische visie graag samen met ondernemers optrekken. “We moeten dit absoluut samen doen. Waar willen we als Wageningen met zijn allen naar toe op economisch gebied? Dat is een vraag die de gemeente niet alleen kan beantwoorden. Er is zo’n diversiteit aan ondernemers in Wageningen met elk een verschillend belang, we hebben hun input nodig. Daar ligt ook een belangrijke rol voor het WOC. In die zin ben ik erg blij met de inzet van Peter Booman als WOC-adviseur voor de sector economie. We hebben reeds de eerste gesprekken met hem gevoerd en die hebben we als positief ervaren.”

Themabijeenkomsten
In de samenwerking met het WOC heeft Herma dan ook alle vertrouwen. “De contacten met het WOC verlopen heel prettig. In oktober heb ik voor eerst kennis gemaakt met de diverse leden tijdens het Politiek Café. Dat vond ik een mooie combinatie van inhoud en netwerken. Ik zou dit graag, vanuit gemeente en ondernemers samen, vaker doen. Een of twee keer per jaar een bijeenkomst met een inhoudelijk en actueel thema. Mijn oproep aan het WOC en de ondernemers is om zelf met ideeën voor die thema’s te komen. Ik kan er genoeg bedenken, maar ook hier hoor ik graag de bijdrage van ondernemers zelf.”

Contact
Het is duidelijk; Herma hoort graag van ondernemers wat hun ideeën, maar ook hun problemen zijn. “Ik kom graag kennismaken. U kunt hiervoor rechtstreeks contact met mij opnemen via herma.harmelink@wageningen.nl of 06 2850 0622.”

Share This