In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting en overheersing gedurende de jaren 1940 – 1945. Dit is een unieke mijlpaal in de jaarlijkse herdenking van deze gebeurtenis. Wageningen speelde een belangrijke rol in de laatste fase van de oorlog, waarbij in mei 1945 de onderhandelingen over de capitulatie van de Duitse bezettingsmacht in Nederland plaatsvonden in Hotel De Wereld.

Door enkele initiatiefnemers wordt momenteel het plan uitgewerkt om ter gelegenheid van 75 jaar herdenking van de bevrijding in 2020 een herdenkingsboek uit te geven waarin 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen de rode draad zal vormen. Het herdenkingsboek met de titel Wageningen – 75 jaar Stad van de Bevrijding zal volgend jaar mei moeten verschijnen. Het initiatief heeft de warme belangstelling van burgemeester Geert van Rumund. De initiatiefnemers zijn Jelle de Gruyter, oud-gemeenteraadslid van Wageningen, luitenant-kolonel b.d. Rob Rijntalder, oud-bestuurslid van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen en schrijver/publicist Wim Huijser.

Om de definitieve inhoud te bepalen en de totstandkoming van het boek verder voor te bereiden zal een kernredactie worden geformeerd. Daarnaast vindt overleg plaats met de beoogde uitgever. De bedoeling is dat het boek door een team van Wageningse auteurs wordt geschreven, waarbij elke auteur een of meerdere hoofdstukken of onderwerpen voor zijn of haar rekening neemt. Het boekwerk zal uiteraard rijk worden geïllustreerd met waar mogelijk uniek en exclusief beeldmateriaal.

Omdat de productietijd relatief kort is (het boek moet uiterlijk eind april 2020 gereed zijn), worden nu reeds partijen benaderd met de vraag of zij dit initiatief zouden willen steunen in de vorm van een garantieafname. De verwachting is dat de verkoopprijs minimaal € 20,- en maximaal € 25,- zal bedragen, afhankelijk van de definitieve uitvoering, de omvang en het aantal illustraties. Bedrijven en instellingen die substantieel voorintekenen zullen in het boek genoemd worden als partij die de uitgave van het boek mede hebben mogelijk gemaakt.

Het WOC beveelt dit initiatief van harte aan. Mocht u interesse hebben om een aantal exemplaren af te nemen, neem dan contact op met Wim Huijser, info@wimhuijser.nl, tel. 06 51128867.

Share This