Als het aan de provincie, gemeente en het waterschap ligt, wordt de entree van Wageningen bij de voormalige SNS-bank flink opgeknapt. De drie partijen ondertekenden een intentieovereenkomst, waarin ze de ambitie uitspreken om de openbare ruimte flink te verbeteren door onder meer de locatie van de voormalige SNS-bank op te knappen en de stadsgracht te herstellen. Het WOC pleit al jaren voor herstel van de stadsgracht en de bijbehorende Bergpoortbrug.

De grote drijfveer van alle drie de partijen is de kwaliteitsimpuls die een doorgetrokken stadsgracht geeft aan de hele stad. De eigenaar/ontwikkelaar is nu bezig met het ontwerpen van een haalbaar plan voor de voormalige SNS-bank en de directe omgeving er omheen. Dat plan zal – indien de haalbaarheid verzekerd is – een belangrijke bouwsteen vormen voor een totaalvisie voor het gehele gebied aan de oostzijde van de binnenstad. Ook zal vanzelfsprekend nog besloten moeten worden over de benodigde financiën.

Han ter Maat, wethouder Ruimte en binnenstad: “Het ontbreekt de Wageningse binnenstad nu aan een mooie en uitnodigende entree. Herstel van de stadsgracht draagt bij aan de aantrekkelijkheid en lokale economie van de binnenstad van Wageningen. Daarnaast maakt het Wageningen weer als historische vestingstad zichtbaar. Bovendien verwachten wij dat deze versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad de leegstand hier tegengaat.”  D
De Provincie Gelderland sluit zich daar bij aan. Volgens gedeputeerde Josan Meijers is het een goed voorbeeld van het programma SteenGoed Benutten (SGB). Meijers: “Dit is een prachtig initiatief om beeld en sfeerbepalende plekken in een stad op zo’n manier aan te pakken dat het mes niet van twee maar zelfs meerdere kanten snijdt. Het verbeteren van de ruimte rond het voormalig SNS pand in samenhang met herstel van de stadsgracht levert een nieuwe uitstraling en functionaliteit van het hele centrum. Dat past precies in het straatje van het programma SGB van de provincie.”

Frans ter Maten, heemraad voor stedelijk water bij waterschap Vallei en Veluwe: “Een zichtbare stadsgracht heeft zoveel meer waarde voor de inwoners van Wageningen. Als waterschap hebben wij in andere steden ook meegewerkt aan het zichtbaar maken van de weggestopte grachten en beken. Het is prachtig wanneer dat het ook in Wageningen gebeurt. Meer ruimte voor water is sowieso belangrijk, zeker gelet op de opgaven waar we met elkaar met het veranderde klimaat voor gesteld staan, meer hevige neerslag en meer last van de warmte in de stad. Het herstel van de stadsgracht draagt daar in een positieve manier aan bij!”

Op dit moment werkt projectontwikkelaar KondorWessels Projecten de plannen uit voor een project rondom het voormalige SNS-pand, inclusief het herstel van de stadsgracht. Deze herontwikkeling is aangemeld als pilot voor het landelijke project ‘Ontslakken van Gebiedsontwikkelen’, een gezamenlijk initiatief van ministeries, bedrijven en kennisinstellingen om sneller, goedkoper en flexibeler tot herontwikkeling te komen als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. In deze pilot heeft KWP de rol om samen met de stakeholders een haalbaar plan te ontwikkelen. De gemeente heeft vooral een faciliterende en toetsende rol. Met de intentieovereenkomst wordt een belangrijke stap gezet om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst die de gracht, het openbaar gebied en transformatie van SNS-pand omvat.

Share This