Regio FoodValley, waartoe ook de gemeente Wageningen behoort, heeft samen met de provincie Gelderland het initiatief genomen om aan te haken bij het eind september gestarte koopstromenonderzoek in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie over het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden helpt de gemeenten in de FoodValley bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

In oktober wordeninwoners uit Wageningen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/ksofood.

Meer informatie over het grootschalige koopstromenonderzoek is te vinden op www.kso2018.nl.

 

 

 

Share This