De gemeente Wageningen kan eindelijk aan de slag met de ontwikkeling van de haven. Door de veranderende wet- en regelgeving is het lange tijd onduidelijk geweest of de haven nog ontwikkelruimte heeft of kan krijgen. Nu hier meer duidelijkheid over is, kan de gemeente aan de slag met het aanpassen van het bestemmingsplan. De wens is om de havenactiviteiten aan de noordzijde van de haven te bundelen. Hierdoor ontstaat er aan de zuidkant van haven ruimte voor recreatie en natuurontwikkeling. De gemeente maakt het mogelijk om op de locatie ‘Compotex’ aan de Costerweg te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw en deels detailhandel.

Verantwoordelijk wethouder Dennis Gudden: “Om tot een bestemmingsplan te komen moet er eerst een zogenoemde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden vastgelegd. Deze notitie ligt sinds 28 december ter inzage. We organiseren op maandag 21 januari vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in het stadhuis om belangstellenden te informeren over de stand van zaken. Ik wil hierbij graag alle betrokken inwoners en bedrijven uitnodigen voor deze avond.”

M.e.r. procedure
Voordat er een aangepast bestemmingsplan opgesteld kan worden, is een Milieueffectrapportage (MER) procedure verplicht. De eerste stap daarbij is het opstellen van een zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een Milieueffectrapport (MER) dat de onderbouwing vormt voor het bestemmingsplan. De MER geeft inzicht geven in de milieueffecten van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die met het bestemmingsplan mogelijk gemaakt kunnen worden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
De notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 28 december 2019 tot en met 7 februari 2019, ter inzage bij Publiekszaken, Markt 22. Het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website van de gemeente Wageningen (www.wageningen.nl/bestemmingsplannen).

 

Share This