Vanaf oktober hanteren alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Foodvalley dezelfde regels en voordelen bij de inzet van een proefplaatsing, jobcoaching  of loonkostensubsidie. Door de eenduidige regelgeving weten werkgevers in de gemeenten Wageningen, Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal beter waar ze aan toe zijn als zij mensen met een uitkering aannemen.

Voorheen waren er verschillen tussen het UWV en de gemeenten onderling. Regio Foodvalley heeft met deze samenwerking een unieke mijlpaal bereikt in de werkgeversdienstverlening. Manager van het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley Jan Hondebrink vertelt: “Dit is een mooie ontwikkeling. Hoe eenduidiger de regelgeving voor werkgevers, hoe meer mensen we uiteindelijk aan het werk kunnen helpen. De voorwaarden en berekening van bijvoorbeeld loonkostensubsidie is nu in elke woonplaats binnen de Regio Foodvalley gelijk. Ons team staat klaar om werkgevers te helpen met één totaalpakket.”

WerkgeversServicepunt ondersteunt werkgevers die personeel zoeken of vragen hebben over de arbeidsmarkt en de bijbehorende wet- en regelgeving. Werkgevers krijgen snel en deskundig precies dié informatie en begeleiding die ze nodig hebben. Als publieke organisatie inspireert het WSP bovendien werkgevers in de regio tot sociaal ondernemen.

Share This