Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer heeft vandaag de MKB-deal online ondertekend samen met Maud Hulshof die verantwoordelijk is voor het thema Economie in Regio Foodvalley. Regio Foodvalley ontvangt € 375.000 voor een periode van drie jaar van het ministerie van Economische Zaken. Met deze extra financiële middelen krijgen regionale initiatieven en projecten die bedrijven sterker maken een extra impuls. Regio Foodvalley heeft in samenwerking met een groot aantal partijen uit het bedrijfsleven en onderwijs in de regio de MKB-deal ingediend.

Met de MKB-deal zet Regio Foodvalley zich in op het verduurzamen, versterken en verbinden van de initiatieven die er in de regio zijn. De kracht van de regio zit in het verbinden van ervaring, kennis en innovatie. Een voorbeeld van een lokaal initiatief is NEON, een netwerk voor en door agrofood ondernemers dat ontstaan is in Ede. Met de MKB-deal kan Regio Foodvalley het NEON-netwerk regionaal verbreden waardoor er een groter effect ontstaat.

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op het bedrijfsleven gehad. De crisis heeft onder andere inzichtelijk gemaakt hoe afhankelijk het Nederlandse MKB van andere landen is. Sommige productieprocessen zijn daardoor stil komen te liggen. Door de ketens te verkorten worden lokale ondernemers gesteund en gaan bedrijven minder grondstoffen gebruiken. Het project Living Lab Regio Foodvalley Circulair gaat met het extra geld innovatieve ketenprojecten realiseren. De ideeën die er nu al zijn, worden omgezet in businesscases en concrete projectvoorstellen.

Met de MKB-deal worden Human Capital initiatieven in de regio meer aan elkaar verbonden en versterkt. Het gezamenlijk benaderen van bepaalde doelgroepen (zoals schoolverlaters en zij-instromers), een effectieve doorverwijzing naar de verschillende initiatieven en een heldere propositie richting de mkb-ondernemers versterkt de samenwerking. Door heldere communicatie over de verschillende initiatieven wordt een bredere groep ondernemers bereikt. Het gaat hier om de regionale mkb initiatieven; Barneveld Tomorrow, Food Academy Nijkerk, Living Lab Digitalisering, Barneveldse Techniek Opleiding en ICT Campus.

MKB-deals
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt ruim zeven miljoen euro bij aan regionale mkb-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. De toekenning van de steun is verdeeld over twee rondes. Met deze tweede ronde is zo’n 4,5 miljoen euro gemoeid. Deze MKB-deals zijn een impuls voor het brede mkb. Bedrijven worden zo beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen en om hun personele uitdagingen beter aan te kunnen. De investering van EZK komt voort uit het MKB-Actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 presenteerde.

Voor meer informatie over projecten van Regio Foodvalley zie www.regiofoodvalley.nl/mkbdeal

Of bekijk de film waarin uitgelegd wordt wat de MKB-deal voor Regio Foodvalley inhoud. https://youtu.be/jbKngUsTuDg

Share This