In reactie op de Covid-epidemie hebben de EU -regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma “EU Next Generation”. Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

De Management Autoriteit (MA) EFRO Oost Nederland is verantwoordelijk voor toekenning en beheer van middelen in de provincies Gelderland en Overijssel. Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, wordt het extra budget via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven. Binnen het bestaande programma OP Oost 2014-2020 komt ongeveer € 50 miljoen beschikbaar voor REACT EU. Dit geld kan vanaf 1 april 2021 aan projecten worden toegekend en moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed. Voor toekenning gelden de volgende randvoorwaarden

  • Geldt voor innovatieve projecten
  • Projectkosten tussen 1 en 10 miljoen Euro
  • Uitvoering in co-financiering

Kijk voor meer informatie en het aanvragen op www.op-oost.eu.

 

Share This