Als Wageningen in 2030 klimaatneutraal wil zijn, dan zijn veel investeringen in energiemaatregelen door bedrijven noodzakelijk. Denk daarbij aan maatregelen als zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, isolatie en LED-verlichting. Bedrijven beschikken daarvoor niet altijd over liquide middelen en bij de bank lenen is vaak niet zo makkelijk. Om de investering in maatregelen toch mogelijk te maken, biedt de gemeente Wageningen vanaf april aantrekkelijke leningen aan via het Energiefonds.

Het Energiefonds verstrekt leningen tussen €5.000 en €75.000. Als voorwaarde geldt dat de bedrijven minimaal 25% van het investeringsbedrag uit eigen middelen betalen; de lening betreft dus maximaal 75%. Rente en aflossing van de leningen kunnen over het algemeen betaald worden uit de besparing op energie. Ook verenigingen, stichtingen, samenwerkingsverbanden en kerken kunnen gebruik maken van het Energiefonds.

WOC-bestuurslid Maarten Kessel is blij met het Energiefonds: “Deze maatregel kan bedrijven helpen om te investeren in energiebesparing en duurzame energie.” Frank Zegers, bestuurder van Wageningen Werkt Duurzaam: “Het is heel mooi dat de gemeente dit fonds ter beschikking stelt. Samen met het WOC heeft Wageningen Werkt Duurzaam het afgelopen jaar voor de oprichting van dit fonds geijverd.”

Wageningen Werkt Duurzaam en de gemeente organiseren komende maand drie informatiebijeenkomsten over het Energiefonds, ondersteuning door Wageningen Werkt Duurzaam, wettelijke verplichtingen en inspirerende voorbeelden. Op donderdag 12 april voor de doelgroep kantoren, op donderdag 19 april voor binnenstadondernemers en op donderdag 26 april voor de ambachtelijke industrie. Meer informatie op www.wageningenwerktduurzaam.nl.

Share This