Ondernemers in Wageningen kunnen, met hulp van de gemeente en het WOC, aan de slag met verduurzamen van hun bedrijfspand. Een uitgelezen kans om niet alleen hun energierekening te verlagen, maar ook om duurzaam energie op te wekken. Zij kregen hierover in februari een brief met een ondersteuningsaanbod, ondertekend door wethouder Erik-Jan Bijleveld en Maarten Kessel, bestuurslid van het WOC.

Maarten Kessel licht toe: “Deze tijd leent zich bij uitstek voor verduurzaming. Niet in de laatste plaats doordat, sinds Poetin ons de duimschroeven heeft aangedraaid, de energierekeningen torenhoog zijn. De houding in Nederland is de laatste jaren echt aan het veranderen richting verduurzaming.”

Aansporing
De ambitie van de gemeente Wageningen is om het aantal mensen dat duurzaam bezig is te vergroten. Al jaren zetten gemeente én WOC zich in om energiebesparing, zowel bij inwoners als bedrijven, te stimuleren. Mkb-ers kunnen daarbij wel wat aansporing gebruiken. “Kort gezegd is er bij hen te weinig kennis, tijd en prioriteit voor verduurzaming”, aldus projectleider Roy Ellenbroek. “Besparen behoort niet tot de corebusiness van bedrijven. Er is altijd wel iets anders dat op een werkdag méér aandacht vraagt, dus investeren ondernemers daar niet vanzelfsprekend in. Maar als we met z’n allen echt structureel minder energie willen gebruiken en CO2 uitstoot willen verminderen, dan moeten we iets bedenken.”

Al sinds de jaren 90 zijn bedrijven en instellingen, volgens de Wet milieubeheer, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Roy Ellenbroek: “Dat is natuurlijk belangrijk als basis , maar deze wet geeft ondernemers geen gerichte handvatten en ondersteuning om structureel energie te besparen. Motiveren en stimuleren levert uiteindelijk meer op. Dat doen we met dit energiebesparingsproject.”

Ondersteuning in 3 stappen
De ondersteuning is drieledig en bestaat uit: advies, begeleiding en financiering.

  • Stap 1 is het gratis verkennend energiegesprek: een energieadviseur van Wageningen Werkt Duurzaam komt langs bij het bedrijf en bespreekt ambities, vragen en verkent de besparingsmogelijkheden.
  • Stap 2 is de energiescan op maat, door een technisch adviseur. De scan laat zien welke technische maatregelen je allemaal kunt nemen om zoveel mogelijk energie te besparen. Of om energieneutraal te worden, afhankelijk van de ambitie die je daarin hebt als bedrijf. De scan geeft inzicht in het huidige energieverbruik, waar de besparingsmogelijkheden liggen, welke stappen nodig zijn om energieneutraal te worden. En… niet onbelangrijk: welke investering daarvoor nodig is en wat deze investering vervolgens weer opbrengt.
  • Stap 3 is het plan van aanpak waarin de technische en financiële haalbaarheid van de verschillende verduurzamingsmaatregelen is uitgewerkt. De energieadviseur helpt daarbij. Ook kan hij/zij helpen met zaken als aanvragen van subsidies en beoordelen van offertes.

Voor stap 2 en 3 (een uitgebreide scan of plan van aanpak ter waarde van 2.000 euro) betalen Wageningse ondernemers slechts 500 euro.

Aantrekkelijke lening
Maarten Kessel: “Met dit traject heeft de ondernemer binnen een paar maanden inzicht in het pakket aan maatregelen dat ie kan gaan nemen. Met cijfers erbij, dat geeft houvast om te beslissen. Vervolgens kan hij/zij zelf aan de slag met de financiering en hiervoor bijvoorbeeld terecht bij het Energiefonds Wageningen, een regeling van de gemeente. Het energiefonds biedt Wageningse ondernemers en instellingen een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden (2,5% rente, 10 jaar vast. We zijn heel blij met dit instrument, omdat we daarmee de laatste barrière voor ondernemers kunnen wegnemen om de investeringsbeslissing te nemen. Zo kunnen we meters maken.”
“De aanvraag is laagdrempelig. Ondernemers hoeven alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een minimisverklaring (van ontvangen staatssteun) en een verklaring dat het bedrijf niet in financiële moeilijkheden is te overleggen. Binnen een week na aanvraag krijgt de ondernemer bericht of hij/zij in aanmerking komt voor de lening. De lening is maximaal 75.000 euro”, vult Roy Ellenbroek aan.

Meld je aan
Van de 1200 bedrijven en instellingen in Wageningen die de brief hebben ontvangen, doen er al tientallen mee met een lening. Er zijn 100 kortingstrajecten (à 500 euro) beschikbaar. Duswees er snel bij en meld je aan! Aanmelden is eenvoudig: neem contact op met projectleider Roy Ellenbroek via  06 5469 6893 of roy.ellenbroek@wageningen.nl Of vul het contactformulier in op Wageningen werkt duurzaam.

Share This