De herfst is in volle gang en Kerst staat alweer bijna voor de deur. Dit jaar wil de Wageningse Uitdaging zich inzetten voor gezinnen, alleenstaanden, kinderen en ouderen in Wageningen met een speciale kerstactie.

Voor ze overgaan tot het stellen van hun vraag, delen ze eerst wat cijfers. Wist je dat:

  • In Wageningen 48% van de huishoudens leeft van sociale voorziening?
  • Dat hiervan 26% een betaalde baan heeft, maar elke maand weer in spanning zit of de rekeningen wel betaald kunnen worden?
  • Dat 9% van de kinderen opgroeit bij ouders die moeilijk rondkomen en dagelijks geconfronteerd worden met deze struggle?
  • Van de ouderen die van een laag inkomen leven er 290 huishoudens zijn bij wie dit al meer dan 3 jaar het geval is?

Deze mensen kunnen, zeker rond de Kerst, wel een extraatje gebruiken! En de Wageningse Uitdaging vindt dat we hier juist dit jaar, met de situatie rond Corona, extra aandacht aan moeten besteden. Als je van plan bent om kerstpakketten aan je medewerkers of relaties te geven, dagen ze je daarom uit om er een aantal extra te bestellen en te doneren.

Ze hebben als doel om 100 kerstpakketten te verzamelen. De geschonken pakketten worden tijdens de kerstperiode verspreid onder deze grote groep mensen. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de partijen die vrijwel dagelijks deze doelgroep ontmoet op plekken in de wijken van Wageningen. Ook is het mogelijk om, wanneer je kerstpakketten overhoudt, deze na de kerstperiode te schenken. Je kunt dan, na het uitdeelmoment, contact opnemen door een mail te sturen naar info@wageningseuitdaging.nl Zij zorgen er dan alsnog voor dat de pakketten goed terecht komen.

Wil je ook je steentje bijdragen en onze gezinnen, alleenstaanden, kinderen en ouderen in Wageningen, die het niet breed hebben, helpen? De Wageningse Uitdaging ziet je reactie en donatie met veel dankbaarheid tegemoet. Samen bezorgen we hen een fijne kerst!

Share This