De Stichting AED Wageningen wil ervoor zorgen dat heel Wageningen een veilig en goed gedekte AED-gemeente wordt. “Zo kunnen we bijdragen aan het verminderen van het aantal mensen dat komt te overlijden aan een hartstilstand”, zegt voorzitter Sander Voogsgeerd. Hij roept bedrijven op om als zij een AED in het bedrijf hebben, die bij hem te melden. Ook wil hij hen helpen om een AED buiten te hangen.

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen zes minuten gestart wordt met reanimeren met een zogenaamde Automatische Externe Defibrillator, een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het volgens Voogsgeerd belangrijk dat er in elke buurt een AED 24/7 aanwezig is. “Omdat we het een belangrijke zaak vinden zijn we een Stichting opgestart zodat we kunnen zorgen dat we heel Wageningen hartveilig krijgen. Dat houdt in dat er om de zes minuten loopafstand een AED apparaat aanwezig is en er voldoende getrainde mensen zijn in Wageningen die een AED kunnen bedienen. Daar verzorgen wij cursussen voor.”

De Stichting AED Wageningen is een vrijwillgersorganisatie en is voor haar werk volledig afhankelijk van sponsoring en donaties. “Bedrijven die ons willen helpen, kunnen kijken op de website voor de mogelijkheden”, zegt Voogsgeerd. Daarnaast doen we een oproep om alle AED’s die bij bedrijven, particulieren,  wijkcentra et cetera binnen hangen ook kenbaar te maken bij ons. En we helpen bedrijven die hun AED buiten willen hangen, zodat ook hun buurt hartveilig wordt. Wilt u ook dat uw bedrijf/wijk veiliger wordt? Neem dan contact met ons op en we gaan samen een actie opzetten en er alles aan doen om deze te laten slagen.”

www.aedwageningen.nl

 

Share This