Het Wagenings Ondernemers Café kende begin oktober een groen karakter. De sponsoren waren namelijk Wageningen Klimaatneutraal en Wageningen Werkt Duurzaam.

Tijdens de borrel was er daarom ruime aandacht voor het Wageningse Klimaatplan. Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties en de gemeente Wageningen gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan opgesteld, dat inmiddels door vele ‘klimaatpartners’, waaronder het WOC, is onderschreven. In het klimaatplan wordt vooral ingezet op projecten die een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstelling. De klimaatpartners richten zich daarom onder andere op toepassen van geothermie – als de geothermiecentrale bij Parenco doorgaat -, het volleggen van veel daken met zonnepanelen, op zonnevelden, het gezamenlijk realiseren van windmolens buiten Wageningen, het gasloos maken van Wageningse wijken en op klimaatneutrale bedrijven en bedrijventerreinen.

De urgentie van het klimaatprobleem wordt steeds duidelijker. Een aantal Wageningse  bedrijven, instellingen en organisaties wil gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de doelen van een klimaatneutraal Wageningen in 2030 te halen. Deze doelen zijn inmiddels voor 27 % gehaald. Daarmee loopt Wageningen voor op de richtlijn uit het vorige klimaatplan. Inmiddels is het echter duidelijk dat de ontwikkelingen sneller moeten gaan dan destijds gepland; het is een grote uitdaging om in 13 jaar de overige 73 % te realiseren.

Het WOC is een van de partners van ‘Wageningen Werkt Duurzaam’. Het doel daarvan is om ondernemers in Wageningen te ondersteunen bij het treffen van duurzame en energiebesparende maatregelen die de energiekosten voor bedrijven omlaag brengen. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan Wageningen klimaatneutraal in 2030.

Frank Zegers, de energiecoach van Wageningen Werkt Duurzaam, vertelde op de borrel dat bedrijven vaak heel eenvoudige maatregelen kunnen treffen om energiezuiniger te worden. “Denk aan zonnepanelen op het bedrijfsdak, aanschaffen van LED-verlichting, of het inkopen van groene stroom.” Door subsidie van de provincie kunnen Wageningse bedrijven dit jaar een gratis Energie Quickscan aanvragen om te kijken hoe zij ook energie en dus geld kunnen besparen.

Meer weten wat uw bedrijf of organisatie kan bijdragen? Kijk dan op de website van Wageningen Werkt Duurzaam. Sinds kort versturen ze ook een nieuwsbrief. In de eerste editie van deze nieuwsbrief is er onder andere info over zon op bedrijfsdaken, een quickscan door de energiecoach en vergroening van bedrijventerreinen.

Share This