Op woensdag 26 september presenteerde het projectteam van de Grebbedijk de drie kansrijke alternatieven in conceptvorm in Theater Junushoff.

De aanleiding voor het project is altijd de waterveiligheid (dijkversterkingsopgave) geweest, maar in de afgelopen jaren dachten vele bewoners, ondernemers, verenigingen en anderen ook na over de gebiedsontwikkeling. Deze wensen en ambities zijn in bouwstenen geformuleerd van waaruit het projectteam zes mogelijke oplossingsrichtingen opstelde. Op basis van vergunbaarheid en haalbaarheid liggen nu drie kansrijke alternatieven voor.

Tijdens de informatieavond was er, na inleidende presentaties over de dijkversterking en ruimtelijke inpassing, ruime gelegenheid om mee te denken en vragen te stellen. Met alle vragen en opmerkingen die op de drie kansrijke alternatieven gegeven werden gaat het projectteam vervolgens verder. Wethouder Peter de Haan gaf samen met de projectleider van de Grebbedijk Ronald Löhr, een doorkijk naar de toekomst. In samenwerking met de Dijkdenkers is een bestuurlijk afwegingskader opgesteld. Dit instrument helpt om per bouwsteen op verschillende ingrediënten een score te geven. Ook gaf De Haan aan zoveel mogelijk te willen luisteren naar bewoners en ondernemers; de gemeenteraad heeft een rondetafelgesprek ingepland waar zij aandachtig zal luisteren. Voorzitter van de Dijkdenkers, Rik Eweg, geeft aan dat ook hij bij het bestuurlijk overleg de inbreng vanuit de Dijkdenkers meeneemt en roept op tot een samenwerking van bevolking en overheid om gezamenlijke doelen te bereiken. In november vindt bestuurlijk overleg plaats. Hier zal ook het bestuurlijk afwegingskader worden gebruikt om de drie kansrijke alternatieven te beoordelen en uiteindelijk tot één voorkeursalternatief te komen.

Van de drie kansrijke alternatieven lijkt die van de integrale aanpak ons als WOC-bestuur het beste voor Wageningen als geheel. Wel moet nadrukkelijk  rekening gehouden worden met de belangen van AgruniekRijnvallei, een belangrijke onderneming in de haven. Het WOC blijft meedenken met de Dijkdenkers om op die manier de vinger aan de pols te blijven houden voor de ondernemersbelangen. We blijven goed naar onze achterban luisteren en brengen de diverse belangen waar mogelijk voor het voetlicht.

Meer weten over het project? Kijk dan op www.grebbedijk.com. Of kom op zaterdag 20 oktober naar De Dag van de Grebbedijk. In de haven en in de binnenstadswinkel (Hoogstraat 15) staan deskundigen van diverse partijen klaar om uitleg te geven over het project. Ook bestuursleden van het WOC zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Share This