Leo de Windt, de eigenaar van Modehuis de Windt in de Hoogstraat, is op de ALV van het WOC benoemd tot bestuurslid. Vanuit zijn achtergrond zal hij zich vooral bezig houden met de ondernemersbelangen in de binnenstad. Belangrijk volgens Leo: “Vergis je niet in de inbreng van de binnenstad in de Wageningse economie. De detailhandel en de horeca zorgen voor veel werkgelegenheid. Na de WUR is de binnenstad misschien wel de grootste werkgever van Wageningen.”

Leo is binnen het WOC de opvolger van Robert Frijlink die één van de nieuwe binnenstadsmanagers is geworden. “Herbert Boon is al bestuurslid detailhandel, maar het was belangrijk dat ook een ondernemer uit het centrum in het WOC-bestuur plaatsneemt”, licht Leo toe. “Toen ik gevraagd werd of ik daar iets voor voelde, reageerde ik positief. Ik ben al jaren ondernemer in de stad, ik ken veel collega’s en ik ben in het verleden al eens bestuurslid geweest. Doordat ik veel collega’s ken, zijn er korte lijntje met de Stichting Ondernemersfonds Wageningen en de binnenstadsmanagers Robert Frijlink en Ilonne Bongers. Die prettige samenwerking is belangrijk, want er zijn veel gezamenlijke belangen.”

Een belangrijk punt voor de ondernemers in  het centrum is volgens Leo de bereikbaarheid en het parkeren. “Dat moet goed geregeld zijn, anders kun je hier net zo goed de boel sluiten. Bezoekers willen graag makkelijk en comfortabel parkeren en het liefst achteraf betalen. De laatste jaren zien we het parkeren steeds meer in de knel komen. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen ook op de fiets naar de stad komen. Maar je kunt ze niet dwingen en denk ook aan de mensen die van buiten Wageningen naar onze stad komen.”

Leo heeft de afgelopen maanden alvast meegedraaid als aspirant-bestuurslid en in die hoedanigheid al de nodige overleggen gevoerd. “Ik ben mee gaan draaien met de Dijkdenkers over de Grebbedijk. Dat project biedt kansen voor de ondernemers in de stad. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben we met WOC en SOW een onderzoek naar het parkeren in de stad laten uitvoeren. De uitkomsten hebben we aangeboden aan toenmalig wethouder Han ter Maat. We hebben ook onze zorgen geuit over de bereikbaarheid van het centrum rond 5 mei. Ik moet zeggen dat we heel tevreden zijn hoe dat dit jaar is geregeld. Onlangs hebben we met WOC en SOW een gesprek gehad met de wethouders Dennis Gudden, die de binnenstad in zijn portefeuille heeft en Peter de Haan, die verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid. Gelukkig merkten we dat het de wethouders meer dan duidelijk is dat het parkeerprobleem een belangrijk knelpunt is voor bezoekers én ondernemers van ons centrum. Hopelijk zien we dat ook terug in hun beleid.”

Share This