WOC Nieuws verschijnt tenminste 4 keer per jaar met nieuws voor ondernemers en belangstellenden in Wageningen en voor leden van het Wagenings Ondernemers Contact.

Het adres van het secretariaat van het WOC is postbus 107, 6700 AC Wageningen,
E-mail:      secretariaat@wocweb.nl

WOC Nieuws wordt in opdracht van het WOC-bestuur gemaakt door Kees Stap.

​Opinies en meningen in WOC Nieuws zijn niet per definitie bestuursstandpunten van het WOC.

Share This