Nieuws uit de bestuursvergadering maart 2023

Het WOC-bestuur is druk bezig om de belangen van het Wageningse bedrijfsleven goed te behartigen. Dat is lang niet altijd zichtbaar, maar er gebeurt veel in onze stad. Daarom wij willen u in onze nieuwsbrieven steeds kort melden wat wij in onze maandelijkse...

Update Beter Bereikbaar Wageningen

Op onze ALV gaf onze speciale vertegenwoordiger Albert Getkate een update over de stand van zaken rond Beter Bereikbaar Wageningen (BBW). Na de voorjaars-ALV hebben hij en bestuurslid Simon Vink een gesprek gehad met gedeputeerde Helga Witjes om de zorgen van het WOC...
Vakschool zoekt contact met bedrijfsleven

Vakschool zoekt contact met bedrijfsleven

Net als voor veel bedrijven heeft de coronacrisis ook voor Vakschool Wageningen grote gevolgen gehad. Nu het normale leven weer op gang is gekomen, zoekt directeur Annick Olthof-Kicken nadrukkelijk het contact en de samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Annick...
Iedereen aan het werk met Kies je Kans

Iedereen aan het werk met Kies je Kans

Het personeelstekort in de regio Foodvalley is groot, in heel veel sectoren zitten werkgevers te springen om mensen. Daarom is er vanuit verschillende partijen in de regio Foodvalley het project ‘Kies je Kans’ gestart, waarin werkgevers en kandidaten snel aan elkaar...