Het Business & Science Park Wageningen (BSPW) stelt Jannet de Jong van StartLife voor twee dagen per week aan als directeur. De belangrijkste taak van De Jong is het park te versterken als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en andere organisaties. Hiertoe zal zij ondermeer in samenwerking met de huidige huurders en eigenaren evenementen organiseren, fysieke aanpassingen aan het terrein laten uitvoeren, de verbinding met Wageningen University & Research (WUR) versterken, alsmede met de binnenstad, andere bedrijfsterreinen en de provincie. Tevens bestaan er plannen voor gezamenlijke inkoop van diensten, het aanpakken van leegstand en wensen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de openbare ruimte van het BSPW. De ondernemersvereniging BSPW, de provincie Gelderland en de gemeente Wageningen zijn initiatiefnemer en dragen het eerste jaar bij aan de kosten voor de managing director. Het is de bedoeling dat over twee jaar het parkmanagement volledig onder verantwoordelijkheid van de ondernemers wordt uitgevoerd.

Versterken Kennisas
Gemeente en provincie zetten zich samen met ondernemers in voor een versterking van de positie en uitstraling van de Kennisas, het BSPW is hier onderdeel van. In 2015 is daartoe een actieplan en visiestudie gemaakt en één van de adviezen uit deze studie was om parkmanagement in te voeren. Wethouder Economie Dennis Gudden: “Dit is een hele mooie ontwikkeling voor het Business & Science Park. Ik verwacht dat dit tot lang gewenste concrete verbeteringen leidt en dat hiermee de positie van het BSPW wordt versterkt en daarmee de totale Kennisas. Door te kunnen schakelen met een managing director verwachten we bovendien onze gemeentelijke ambities verder te kunnen uitvoeren op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.” Ook de ondernemersvereniging is blij met deze ontwikkeling: “We zien uit naar deze nieuwe fase waarin we ondernemers dichter naar elkaar toe brengen en verder kunnen bouwen aan een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers op het BSPW.” Ook de Provincie ziet de meerwaarde en mogelijkheden van het parkmanagement: “Een mooie eerste stap voor het Business & Science Park Wageningen om zich nog beter te profileren als toplocatie voor kennisintensieve ondernemers (of  MKB’ers). De parkmanager kan een concrete bijdrage leveren aan onze gezamenlijke ambities om het vestigingsklimaat van de KennisAs Ede-Wageningen te versterken”

Inzet
Gemeente, provincie en ondernemers verwachten van De Jong dat zij zich inzet voor de gezamenlijke inkoop van diensten, zoals afval, beveiliging, catering, onderhoud openbare ruimte/groen; het maken van een plan om leegstand te voorkomen/aan te pakken; het inventariseren van de wensen om de openbare ruimte te verbeteren; een afstemming met het parkmanagement van Wageningen Campus en zoeken naar mogelijkheden om aan te sluiten. Jannet de Jong: “Vanuit mijn rol als incubation manager bij StartLife ben ik de afgelopen drie jaar in nauw contact geweest met zowel WUR als ondernemers die aan de campus zijn verbonden. Deze contacten zijn zeer waardevol. Het BSPW biedt tal van mogelijkheden voor ondernemers om zich dichtbij de campus te vestigen en er is alle ruimte voor ambities en groei. Ik verheug me erop mij daar in ieder geval de komende twee jaar voor in te zetten.”

 

Share This