Op de politieke avond van maandagavond 1 april stond een opiniegesprek over Beter Bereikbaar Wageningen op de agenda. Een deel van de gemeenteraad wilde o.a. de door de provincie gestelde harde criteria (reistijdfactor en groeiscenario) ter discussie stellen, zodat ook andere varianten (weer) kunnen worden meegenomen.

Voor het gesprek tussen wethouder en raadsleden was inspreken van buitenstaanders niet mogelijk. Daarom hebben we vanuit WOC/W12 een schriftelijke reactie gestuurd. Hierin doen we een oproep om met een realistische blik naar de infrastructurele oplossing voor nu en in de toekomst te kijken. Hieraan gekoppeld is een oproep om geen nieuwe vertragingen in het proces op te werpen. Lees hier onze brief.

De regionale pers heeft onze oproep in ieder geval opgepikt. De Gelderlander besteedt er al aandacht aan. Ook is er binnenkort een interview met WOC-voorzitter Sjirk Bijma en namens de W12 Leo Zwinkels van Keygene.

Share This