De ministerraad heeft vrijdag 16 november een besluit over de verdeling van het geld vanuit de zogenaamde Regiodeals genomen. Van de 88 ingediende plannen komen er 12 in aanmerking voor verdere uitwerking. Het plan van de Regio Foodvalley is hier een van. Voorzitter van de regio René Verhulst is blij dat we weer een stap verder in het proces zijn: “Met dit geld kunnen we onze ambities voor gezond en duurzaam voedsel voor iedereen sneller en effectiever waarmaken. Foodvalley wordt de mainport op het gebied van Agrifood voor heel Nederland.”

Het Rijk had regio’s opgeroepen om mee te denken over samenwerking aan vraagstukken van nationaal belang. Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van voedsel voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toe-komst:
– Voeding om mensen gezond te houden of genezing te bevorderen.
– Minder belasting van de luchtkwaliteit.
– Andere voeding, zoals insecten, als bron van nieuwe eiwitten.
– Een World Food Center om Foodvalley de internationale etalage te laten zijn van Agrifood en voedselgezondheid.
– Een top-vestigingsklimaat, waarin bedrijven floreren en kennisinstellingen – van MBO tot universiteiten – bijdragen aan mondiale vraagstukken.
Dit zijn allemaal onderdelen van de aanvraag die Regio Foodvalley bij het Rijk heeft neergelegd.

René Verhulst: “Wij houden ons bezig met de vraagstukken van de toekomst. Wij zijn blij dat het kabinet de potentie van Foodvalley herkent. Met elkaar moeten we sneller omschakelen naar productie en consumptie van duurzaam en gezond voedsel. Dat is de deal die we met het Rijk nu verder gaan uitwerken.”

In 2050 wonen ruim 9 miljard mensen op onze aarde. Tegelijkertijd verdwijnen jaarlijks miljoenen hectares landbouwgrond door klimaatverandering. De komende jaren zullen dus vele extra monden gevoed moeten worden. Met de huidige voedselproductie en consumptie komen we niet verder. We zullen dus anders, duurzamer en gezonder moeten gaan produceren. Vanuit de Europese Unie, het Rijk en vanuit de regionale overheden is vastgesteld dat duurzaamheid, voedselveiligheid en voeding en gezondheid vragen om een versnelling van innovatieprocessen in de agro- en foodketens. Die versnelling is de kern van de aan-gevraagde Regiodeal van Foodvalley.

Share This