Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening is een bont gezelschap van subbranches: van makelaars tot kappers, van woningcorporaties tot ICT-bedrijven. De sector maakt zich sterk voor de belangenbehartiging van zijn achterban. Vaak wegen deze belangen ook zwaar bij de leden van de...
Horeca

Horeca

De horeca heeft een aantal overlappende belangen. Bijvoorbeeld paracommercie, vestigings- en vergunningenbeleid, marktverzadiging en milieumaatregelen. Verder zijn er diverse specifieke belangen per groep. Het is voor de horeca als geheel dan ook belangrijk dat men...
Ambacht en Industrie

Ambacht en Industrie

Het doel van deze sector is: de bedrijven te bewegen gezamenlijk een goed en gezond ondernemersklimaat in Wageningen te realiseren met behulp van de andere sectoren en in samenwerking met de gemeente; om zoveel mogelijk werk en arbeidsplaatsen binnen de gemeente te...
Kennisintensief

Kennisintensief

Het gezamenlijk bedrijfsbelang van de sector Kennisintensieve bedrijven / Dienstverlening is de primaire invalshoek bij belangenbehartiging.Vaak zullen deze belangen echter ook zwaar wegen bij de leden van de andere sectoren. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld...
​Detailhandel

​Detailhandel

Doel van deze sector is het behartigen van de belangen van de winkeliers. en samen met het SOW (Stichting Ondernemers Fonds Wageningen) te zorgen voor een goed ondernemersklimaat voor de detailhandel.​ ​Speerpunten zijn een beter parkeerbeleid en het bewerkstelligen...