Hoe komen we uit de coronacrisis? Waar hebben ondernemers hulp bij nodig? Hoe moet het centrum er uit komen te zien? Nu, maar ook in de toekomst? Allemaal vragen waar de gemeente Wageningen druk mee bezig is om antwoord op te vinden. Om gemeente en ondernemers met elkaar in contact te brengen is Arnoud Leerling tot het eind van het jaar twee dagen per week in Wageningen. ‘Makelaar van de stad’, noemt hij zichzelf.

Als makelaar van de stad houdt Arnoud zich niet bezig met de verkoop of verhuur van panden en kantoren. “Mijn taak is om zoveel mogelijk mensen te spreken, informatie bij hen op te halen en waar nodig met elkaar in contact te brengen”, legt hij uit. “De afgelopen maanden heb ik al de nodige gesprekken gevoerd met het WOC, het SOW, maar ook met veel ondernemers in de stad. Dan heb je het niet alleen over financiële hulp, die middelen zijn sowieso beperkt, maar ook over zaken als meer reuring in de stad, parkeren, bewegwijzering en groen.”

Win-winsituatie
Het uiteindelijke doel is om met alle informatie die wordt opgehaald voor de binnenstad een plan te maken waar we op de korte én lange termijn plezier van hebben. “Onze ambitie is die nog voor het einde van het jaar gereed te hebben”, zegt Arnoud. “Van daar uit kun je ook bepalen wat je vandaag en morgen al kunt doen om daar naar toe te werken. En dan heb je een win-winsituatie. Want vergis je niet, ook op korte termijn moet je veel doen om ondernemers overeind te houden. We maken ons namelijk zorgen over het najaar als alle steunmaatregelen stoppen. Uit verhalen van ondernemers hoor ik dat velen het water aan de lippen staat.”

Onbekend maakt onbemind?
Een extra punt van zorg is voor Arnoud het feit dat ondernemers niet voldoende gebruik maken van regelingen en hulpmiddelen die er wel zijn. Als voorbeeld noemt hij de TONK-regeling. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen bij de gemeente een TONK-uitkering aanvragen. Maar in de praktijk zijn er maar weinig ondernemers die hiervoor bij de gemeente aankloppen. “Het kan haast niet zo zijn dat er geen behoefte aan is”, vraagt Arnoud zich af. “Is de regeling dus onbekend? Of vinden ondernemers het teveel gedoe? Daar wil de gemeente een antwoord op.” Hij wijst ook op het ondernemersloket van de gemeente. “Daar zitten mensen met verstand van zaken, maar er zijn maar weinig ondernemers die contact opnemen. Voornamelijk starters doen dat. Maar de rest? Onbekend maakt onbemind, denkt de gemeente.”

Laat van je horen
Arnoud roept ondernemers dan ook op om contact te zoeken met de gemeente. “Het is ook jullie stad, dus laat van je horen als je ergens mee zit. We kunnen niet alle problemen oplossen, maar we willen wel graag horen wat er speelt. De ambtenaren zijn absoluut van goede wil, daar breek ik een lans voor. In het stadhuis is ook het besef aanwezig dat ondernemers nodig zijn voor een vitale binnenstad. Een klacht wordt dan ook gezien als een hulpvraag.”

Share This