Ook in Wageningen is er armoede door de hogere (energie) prijzen. Om te zorgen dat meer Wageningers ondersteund kunnen worden zijn de Wageningse serviceclubs samen met Welsaam (de samenwerkende welzijnsorganisaties) het initiatief ‘Wageningen Helpt Elkaar’ gestart.

Informeren en doneren
Wageningen Helpt Elkaar roept werkgevers op om er alert op te zijn of zij ook medewerkers hebben die mogelijk niet kunnen rondkomen, bijvoorbeeld eenverdieners met een minimum salaris. Deze medewerkers kunnen informatie krijgen over financiële regelingen in het Startpunt, bijvoorbeeld bij de ‘Inloop Geldzaken’, dat iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur plaatsvindt (Rooseveltweg 408A).

Maar u kunt ook financieel ondersteunen. We roepen iedereen op die dat kan te doneren aan de gezamenlijke actie Wageningen Helpt Elkaar, reknr: NL59 RABO 0367 0413 67  (Solidez).  De donaties aan het fonds van Wageningen helpt elkaar zullen worden ingezet voor ondersteunende acties en activiteiten voor mensen met geldproblemen, bijvoorbeeld het organiseren van betaalbare gezamenlijke warme maaltijden of acties of goederen voor de Voedselbank.

Ook kan aan het Noodfonds Wageningen, een initiatief van de gezamenlijke kerken, worden gedoneerd op reknr: NL58 RABO 0324 5034 90. Het noodfonds richt zich op het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen, zoals de vervanging van een kapotte wasmachine.

Armoede
In de armoedemonitor van vorig jaar stond dat 2800 Wageningers in armoede leven, van wie 500 kinderen. Inmiddels is dit aantal naar verwachting opgelopen tot rond de 3000. Het gaat om ruim 2000 huishoudens. Een deel van hen kan niet of nauwelijks rondkomen. Het is realistisch te verwachten dat zeker de helft van hen vroeg of laat in betalingsproblemen komt.

Momenteel worden bij de Voedselbank 100 gezinnen uit Wageningen geholpen. Dat is 10% van de groep van wie wij verwachten dat ze deze hulp kunnen gebruiken. Ook bij inkomensvoorzieningen van de gemeente zien we dat hier minder gebruik van gemaakt wordt dan wat je op grond van de cijfers zou verwachten.

Dat er weinig gebruik gemaakt wordt van hulp kan verschillende oorzaken hebben: er is sprake van schaamte om de hand op te houden of om hulp te vragen of er is sprake van onvoldoende bekendheid van de mogelijkheden van inkomensondersteunende maatregelen. Men weet vaak niet wanneer men in aanmerking kan komen voor hulp.

 

Share This