Het doel van deze sector is:

  • de bedrijven te bewegen gezamenlijk een goed en gezond ondernemersklimaat in Wageningen te realiseren met behulp van de andere sectoren en in samenwerking met de gemeente;
  • om zoveel mogelijk werk en arbeidsplaatsen binnen de gemeente te houden en deze uit te breiden. Dit door onder meer het verbeteren van toegangswegen, bijvoorbeeld naar de haven en de industrieterreinen;
  • betere bewegwijzering, zodat de diverse bedrijven en bedrijvenparken goed bereikbaar zijn;
  • het bevorderen van de veiligheid op en rond bedrijven en bedrijfsterreinen;
  • een goed en rechtvaardig milieubeleid en het realiseren van een centraal verzameldepot waar ieder bedrijf zijn chemisch afval tegen een redelijk bedrag kan inleveren;
  • samen en in overleg met de gemeente problemen van algemene aard op te lossen die bedrijven aandragen.

Bestuurslid voor deze sector is Maarten Kessel.

Share This