Op de ALV van 5 juni gaat Piet-Hein van Spanje stoppen als bestuurslid van het WOC. Na negen jaar vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. Wij togen naar het kantoor van A&S Advocaten, het kantoor waar Piet-Hein werkt, om terug te blikken op die negen jaar.

Hoe ben je bij het WOC-bestuur terecht gekomen?
Negen jaar geleden ben ik door de toenmalige voorzitter Oeds de Kroon gevraagd of ik er iets voor voelde om bestuurslid te worden. Peter Oude Ophuis nam afscheid en ik nam de uitdaging graag aan. Ik vond het belangrijk om mij in te zetten voor het Wageningse bedrijfsleven. Het WOC is voortgekomen uit de Wageningse winkeliersvereniging. Ik vond het belangrijk dat de ingezette verbreding werd doorgezet. Daarom ben ik ook bestuurslid voor de sector kennisintensief geworden.

Is het gelukt met die verbreding?
Absoluut! We hebben flinke stappen gezet als belangenbehartiger van het gehele Wageningse bedrijfsleven. Ook hebben we initiatieven genomen zodat ondernemers en bestuurders elkaar vaker konden ontmoeten. Met het oprichten van de W12 laten we het geluid van de twaalf grootste werkgevers van Wageningen stevig horen. Maar we vergeten ook de kleine ondernemer niet. We hebben het Wagenings Ondernemers Café in het leven geroepen. Elke eerste woensdag van de maand, vaste tijd en meestal zelfde plek. De ondernemersprijzen zijn geprofessionaliseerd met het organiseren van het Business Event. Het WOC-bestuur, dat gevormd wordt door vrijwilligers, wordt nu ondersteund door ambtelijk secretaris Annemarie Barbier, Marjet van Veelen voor het organiseren van het ondernemerscafé en andere evenementen en Kees Stap voor de communicatie. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het WOC nu een stevige club is met een flink ledenaantal.

Als we kijken naar de aandachtspunten van het WOC negen jaar geleden en nu. Zijn daar veel ontwikkelingen in gekomen?
Er zijn natuurlijk allerlei onderwerpen die in de loop der jaren voorbij zijn gekomen. Maar bereikbaarheid en parkeren zijn in al die jaren alleen maar verslechterd. Persoonlijk doe ik in Wageningen alles op de fiets en heb ik er niet zo’n last van, maar van mijn collega’s bij A&S en andere ondernemers hoor ik de problemen. Zowel rond de bereikbaarheid van de Campus, maar ook die van de rest van de stad zoals binnenstad en haven, zijn er nog steeds geen robuuste besluiten genomen. In mijn ogen is het Rondje Campus de minst slechte oplossing. Ik hoop echt dat er nu door provincie en gemeente eindelijk eens knopen doorgehakt worden. Ook het parkeerprobleem in en rond het centrum moet robuust aangepakt worden, anders blijf je het probleem houden.

Het WOC-bestuur is nog druk bezig met het zoeken naar je opvolger als bestuurslid kennisintensief. Wat wil je hem of haar meegeven?
Wageningen heeft een bijzondere bedrijvigheid, die moeten we koesteren. Met de WUR en alle bedrijvigheid daar omheen heb je een potentie die elke gemeente binnen de grenzen zou willen hebben. Die nieuwe innovatieve kennisindustrie heeft absoluut de toekomst. Ik hoop dat de Wageningse politiek dat ook inziet. Want hoewel onze contacten als WOC met de politiek zeker in informele sfeer enorm verbeterd zijn, heb ik toch vaak het gevoel dat er meer naar inwoners wordt geluisterd dan naar ondernemers.

Nu je stopt als bestuurslid van het WOC hou je zeker zeeën van tijd over?
Nou, dat valt reuze mee hoor Ik ben voorzitter van de ondernemersvereniging van het Business and Science Park Wageningen. Dat blijf ik doen, want we zijn bezig met een grote revitalisering. Daarnaast ben ik voorzitter geworden van de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW). De Grote Kerk is overgenomen door de Stichting Oude Gelderse Kerken. Begin mei is gestart met een grootschalige renovatie en herinrichting. Als dat werk hopelijk eind 2020 klaar is, gaat de SGKW de kerk exploiteren. We willen de kerk verhuren voor activiteiten als concerten, symposia, filmvoorstellingen en huwelijken. Naast deze lokale bestuurslidmaatschappen ben ik dit jaar ook nog eens bestuurslid van de Orde van Advocaten Gelderland geworden. Ik ga me dus zeker niet vervelen!

Share This