Op de ALV heeft het WOC afscheid genomen van de bestuursleden Robert Frijlink en Karin van der Burgt. Robert wordt vanaf 1 januari samen met Ilonne Bongers de nieuwe binnenstadsmanager. Karin richt zich weer meer op haar oude liefde, de gemeentelijke politiek. WOC-voorzitter Sjirk Bijma bedankte Robert en Karin voor hun inzet voor het Wageningse bedrijfsleven. Hun opvolgers zijn Herbert Boon en Mariëtte van Duijn. Zij zullen zich in de komende WOC-nieuwsbrief nader voor gaan stellen.

Op de ALV hebben de leden ook ingestemd met het instellen van een revolving fund. In de loop der jaren heeft het WOC een flinke spaarpot opgebouwd. Besloten is dat een bedrag van 20.000 euro wordt bestemd aan projecten  ten behoeve van het Wageningse bedrijfsleven. Het revolving fund wil zeggen dat geld ter beschikking wordt gesteld aan een project, maar met de voorwaarde dat het bedrag op den duur moet worden afgelost en/of dat er rente moet worden betaald. Met de aflossing en de renteopbrengsten kunnen dan weer andere projecten worden gefinancierd. Tijdens de vergadering is het volgende besloten:

  • Alleen projecten worden gesteund en niet organisaties
  • het project dient ter bevordering van het Wageningse bedrijfsleven
  • het geld wordt uitgeleend
  • Afhankelijk van het project wordt het geld renteloos of tegen lage rente uitgeleend
  • De lening moet binnen 5 tot 10 jaar worden afgelost en dat moet uit het projectplan blijken
  • Het is risicodragend kapitaal, dus als het project onvoldoende resultaat oplevert is verhaal op de initiatiefnemers niet mogelijk.

Wie een project heeft dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, kan tot 15 december een aanvraag indienen via info@wocweb.nl.

Share This