De gemeente Wageningen wil met werkgevers tot afspraken komen over andere vormen van mobiliteit, het beperken van het aantal reizen, of inzet op gedeeld autogebruik. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan een mobiliteitsconvenant.

De gemeente heeft Danielle de Bruin en Paul Plazier aangewezen om het convenant vorm te geven. Het WOC-bestuur heeft onlangs een prettig kennismakingsgesprek met het tweetal gehad en Danielle heeft zich ook gepresenteerd tijdens het Wagenings Ondernemers Café. “De komende tijd gaan we in gesprek met zo veel mogelijk werkgevers uit de regio. We proberen een beeld te krijgen van de interesse en het draagvlak voor maatregelen om de mobiliteit te verduurzamen. We begrijpen dat redenen voor deelname kunnen verschillen. Daarom zorgen we ervoor dat het convenant waar mogelijk bestaande initiatieven, plannen en ambities ondersteunt.” Vanuit de provincie is ruim € 1 miljoen beschikbaar voor bereikbaarheid in de regio. Dat biedt volgens Danielle en Paul grote kansen: “De afspraken die we in het mobiliteitsconvenant maken, kunnen we uitwerken in projecten. We zullen deze projecten voordragen voor subsidie.”

Staan uw medewerkers regelmatig in de file op weg van en naar het werk? En vindt u dat er dingen beter kunnen om de Regio Foodvalley bereikbaar te houden? Dan is deelname aan het mobiliteitsconvenant iets voor u. Heeft u interesse in wat het convenant inhoudt, en wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met Danielle en Paul.
Danielle de Bruin – danielle.de.bruin@wageningen.nl, +31 6 10610451
Paul Plazier – paul.plazier@wageningen.nl +31 6 23728969

Share This