Regio FoodValley vraagt de colleges van Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland werk te maken van 2×2 rijstroken op de Rijnbrug in Rhenen.  Met deze vraag is de hoop dat er snel actie kan worden ondernomen om de doorstroming op de brug te verbeteren. Het WOC ondersteunt deze oproep, een betere doorstroming betekent ook een betere bereikbaarheid van Wageningen vanuit Rhenen.

Regio FoodValley heeft de provincies Utrecht en Gelderland in een brief gevraagd om werk te maken van een Rijnbrug met 2×2 rijstroken. Deze biedt volgens de regio voor de middellange termijn de meest robuuste en toekomst vaste oplossing voor de zuidelijke ontsluiting. De regio vraagt ook de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in Rhenen en langs de Rondweg-Oost in Veenendaal zo snel als mogelijk aan te pakken, nog voordat de Rijnbrug feitelijk wordt aangepast. Regio FoodValley heeft eerder toegezegd 3 miljoen te willen bijdragen aan het project Rijnbrug.

 

Share This