Doel van deze sector is het behartigen van de belangen van de winkeliers. en samen met het SOW (Stichting Ondernemers Fonds Wageningen) te zorgen voor een goed ondernemersklimaat voor de detailhandel.​ ​Speerpunten zijn een beter parkeerbeleid en het bewerkstelligen van betere fiets en autoverbindingen, dit alles is goed overleg met de instanties.​
Bestuursleden voor deze sector zijn Herbert Boon en Leo de Windt.

Share This