Wagenings Ondernemers Contact

Het Wagenings Ondernemers Contact is de belangenbehartiger voor ondernemend Wageningen. Bijna 200 Wageningse bedrijven zijn lid van het WOC. Het WOC vertegenwoordigt het Wageningse bedrijfsleven in overleg bij organisaties als de gemeente, provincie en Wageningen UR. Het WOC brengt bedrijven, bestuurders en organisaties met elkaar in contact.

 

Meer infoWord lid!

Nieuws

Op bezoek bij Kinderopvang Wageningen

Dit jaar zijn we voor onze ondernemersborrel een aantal keren te gast bij Wageningse bedrijven. Woensdag 7 februari beet Kinderopvang Wageningen het spits af. Op de locatie Het Melkhuisje aan de Churchillweg werden we ontvangen door directeur Madeleine Suijker. Wat ooit in 1965 begon als een...

Lees meer

Wageningen 2045: Jouw mening telt

De gemeente Wageningen is in 2022 gestart met een groot onderzoek naar de visie voor de stad in 2045. Onder het thema: ‘Wat zie jij voor je?’ gaven inwoners en organisaties aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Wageningen. Nu is de conceptvisie af en kunnen inwoners en organisaties...

Lees meer

Gemeente gaat ondernemers helpen met zonnepanelen

De gemeente Wageningen gaat bedrijven helpen zonnepanelen op hun daken te leggen. Het project ‘Zonnepanelen zonder zorgen voor het MKB’ ontzorgt ondernemers in het hele proces. De ondersteuning is gratis en begint met een onafhankelijk, oriënterend adviesgesprek. De energieprijzen stegen de...

Lees meer

Banenmarkt Werkgevers ServicePunt

Op zoek naar medewerkers? Dat is best een uitdaging in deze arbeidsmarkt. Daarom organiseert het Werkgevers Servicepunt (WSP) Regio FoodValley een Banenmarkt op donderdag 7 maart. Een avond waar ongeveer 25 bedrijven hun baankansen laten zien aan geïnteresseerden. Voor werkgevers een eenvoudige...

Lees meer

Zienswijze WOC en SOW Beter Bereikbaar Wageningen

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Gelderland stelden in het ontwerp-inpassingsplan vast voor Beter Bereikbaar Wageningen (BBW), inclusief het milieueffectrapport. Tot 24 januari kon iedereen een reactie sturen op dit plan. Uiteraard heeft het WOC dit ook gedaan, samen met de Stichting...

Lees meer

Wagenings Ondernemers Café

Het WOC organiseert regelmatig het Wagenings Ondernemers Café.

Ondernemers ontmoeten hier ondernemers, maar ook bestuurders en relaties die met ondernemers te maken hebben. Een goede mogelijkheid om onderling in een informele sfeer nieuwe contacten op te doen, of bestaande contacten te verstevigen.

Komend jaar is er een nieuwe invulling van het Wagenings Ondernemers Café. Naast de reguliere ondernemersborrel gaan we ook een aantal keer op bezoek bij Wageningse bedrijven.

De planning voor 2024:

Woensdag 17 januari: Nieuwjaarsborrel bij Proost! op het 5 Mei Plein

Woensdag 7 februari: Ondernemersborrel bij Kinderopvang Wageningen

Woensdag 6 maart: Ondernemersborrel bij MARIN.

Woensdag 3 april: Ondernemersborrel bij Café Onder de Linden.

Woensdag 8 mei: ALV en Ondernemersborrel bij Omnia, Campus Wageningen.

Woensdag 26 juni: Haringparty bij Hotel de Wereld.

Vrijdag 6 september: Vrijmibo.

Woensdag 2 oktober: Politieke Avond.

Woensdag 27 november: ALV en Ondernemersborrel.

(Data en locaties onder voorbehoud)

 

 

Ondernemers cafe

Lidmaatschap WOC

Bent u ondernemer in Wageningen of omgeving?
Laat het WOC uw belangen vertegenwoordigen en maak kennis met andere ondernemers.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?